A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Кінашівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області
«Ти ніколи не дізнаєшся на що ти здатний, поки не спробуєш!»

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у Кінашівському ліцеї в період карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби

Затверджено
на засіданні педагогічної ради
протокол №1 від 28.08.2020

 

 

Загальні положення
1. Цей порядок розроблений відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СО
VID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови МОЗ України, Головного державного санітарного лікаря України № 50 від 22 серпня 2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної
хвороби (СО
VID-19)», листів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи ЗЗСО у 2020/2021 н.р. » , від 28.08.2020 № 1/9-490 “Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році”.

 

1.При організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину пріоритетами є:
— безпека учасників освітнього процесу;
— розбудова внутрішньої системи якості освіти;
— засвоєння учнями знань, набутих умінь, формування компетенцій, які визначені у державних стандартах та освітніх програмах;
— забезпечення соціалізації дітей;
— збереження здоров’я учасників освітнього процесу;
— уникнення перевантаження дітей;
— забезпечення вимог щодо організації протиепідемічних заходів в умовах адаптивного карантину з урахуванням вищезазначених документів.

 

2. 2020/2021 навчальний рік у закладі розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації у селі , а саме:
1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки – здобувачі освіти відвідують заклад у звичайному режимі;
2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу освіти здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.
3. Усі учасники освітнього процесу (працівники (педагогічні і непедагогічні), учні (здобувачі освіти), батьки здобувачів освіти зобов’язані неухильно дотримуватися даного Порядку.

І. Організація освітнього процесу у ліцеї

1. Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом організації освітнього процесу в ліцеї є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб.
2. Допуск до роботи працівників ліцею здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. Працівники допускаються до приміщення через центральний вхід.

3.У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.
При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.
4. Усі працівники
ліцею забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.
Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.
5. У
ліцеї запроваджується гнучка структура навчального року, передбачена можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації.

6. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовуються великі приміщення (зокрема, актові зали,  коридори, адаптовані для потреб навчання), за сприятливих погодних умов забезпечується проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі; проводяться навчальні заняття з окремих предметів (трудове навчання, технології, основи здоров’я, інформатика, мистецтво, фізична культура) або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи технології змішаного навчання.
7. На початку нового навчального року виявляється рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначається необхідність організації повторення цього матеріалу, планується та організовується систематизація та узагальнення навчального матеріалу, актуалізація окремих тем, передбачається визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями.
8. Мінімізується організація видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: зменшується кількість комунікаційних вправ, групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводяться ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі .
9. Складається графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу.
Графік допуску формується таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу.
1
0. Забороняється допуск до ліцею батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
1
1. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.
1
2. У разі підозри, контакту чи виявлення ознак гострої респіраторної хвороб у здобувача освіти або працівника ліцею запроваджуються дії відповідно до Алгоритму дій у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 у здобувача освіти та/або працівника ліцею.
1
3. Вхід до приміщень ліцею усім учасникам освітнього процесу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями ліцею використання захисних масок є обов’язковим.
1
4. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями ліцею дозволяється без використання захисної маски або респіратора.
1
5. На всіх входах до ліцею організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).
1
6. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами мінімізується шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одному і тому ж самому кабінеті, застосування модульного підходу до організації вивчення дисциплін .
17. У ліцеї використовується розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами.
18. За можливості заняття проводяться на відкритому повітрі.
19. У санітарних кімнатах забезпечується наявність рідкого мила та паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання багаторазових рушників заборонено.
2
0. Основним заходом гігієни рук в умовах ліцею є миття рук з милом.
2
1. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.
2
2. Після перерв, проведення занять у кінці робочого дня технічними працівниками проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, меблів у гардеробах).

23. Після кожного навчального заняття педагогічними працівниками проводяться провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.

 

ІІ. Вимоги до організації харчування
1. У закладі розробляється графік харчування здобувачів освіти. проводиться розрахунок максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр. Організація мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.
2. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції
    3. При організації харчування забезпечується відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.
4. Усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.
5. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.
6. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, забезпечується засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.
7. При організації харчування забезпечуються умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни – рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук, тощо.
8. З працівниками харчоблоку проводяться навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог.


ІІІ. Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту

1. У закладі організовується централізований збір та утилізація використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами.
2. Кількість та об’єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу освіти (4 входи – 4 контейнери, об’єм – 160 л) з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів (за умови наявних договорів).
3. Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски. респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), замінюються після заповнення або за графіком, щільно зав’язуються) та наноситься маркування («використані засоби індивідуального захисту»).

 

IV. Інформування учасників освітнього процесу
про випадок COVID-19 у ЗЗСО:

1. Працівники ліцею, здобувачі освіти та батьки школярів свідомі того, що ніхто не має відвідувати заклад, якщо у нього температура, кашель, нежить. Усі учасники освітнього процесу розуміють, що мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим.
2. Батьки не відправляють до
ліцею дітей у разі виявлення ознак ГРЗ.
3. У разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителі/працівники
ліцею і батьки учнів повідомляють про це вчителя/медичного працівника/адміністрацію.
4. Працівники
ліцею та батьки учнів пам’ятають про особливу небезпеку COVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.
5. Учасники освітнього процесу дотримуються рекомендацій МОЗ щодо мінімізації стресу: більше спілкуватися з рідними телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.
6. Працівники та батьки дотримуються рекомендацій МОЗ щодо того , як зробити родинне помешкання безпечнішим для дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати приміщення).
7. Учасники освітнього процесу звертаються до сімейного лікаря телефоном у разі появи небезпечних симптомів.


V. На час карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у закладі ЗАБОРОНЕНО:

1. Допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
2. Використання багаторазових (тканинних) рушників.
3. Проведення масових заходів у закритих приміщеннях, окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладу – проведення педагогічних рад, загальних зборів.

  VІ. Працівники закладу несуть персональну відповідальність за виконання окремих пунктів Тимчасового порядку.

1. Директор закладу Гавриш В.В.:

- здійснює загальне керівництво за реалізацією та контроль за дотриманням цього Тимчасового порядку;

- обмежує проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, зборів трудового колективу тощо);

2. Заступник директора з навчально-виховної роботи Перегінець І.І.

- організовує проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти, щодо реалізації алгоритмів дій на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти  та працівників закладу;

- проводить інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;

- проводить навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;

- організовує розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю;

- розробляє і контролює дотримання графік харчування здобувачів освіти.

- проводить з працівником харчоблоку інструктаж щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контролює виконання цих вимог;

- проводить з водієм шкільного автобуса та вихователем інструктаж щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контролює виконання цих вимог.

- організовує чергування працівників закладу та виконання ними вимог даного Тимчасового порядку;

- контролює наявність засобів індивідуального захисту із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника та своєчасну заміну ЗІЗ;

- розробляє графік допуску та маршрути руху здобувачів освіти з використанням всіх можливих входів у приміщення закладу;

- контролює недопущення до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю;

- забезпечує підготовку інструментарію для негайної організації дистанційного навчання в разі необхідності.

3. Сестра медична Сотник Р.С.:

- відповідає за допущення до роботи персоналу за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром;

- не допускає працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37.2 С на робоче місце;

- забезпечує збереження засобів індивідуального захисту для усіх працівників закладу із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи;

- контролює наявність необхідних умов для дотриманням учасниками освітнього процесу правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);

- комплектує медичний пункт школи необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту);

- контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщенні їдальні під час харчування;

- контролює наявність у працівника харчоблоку засобів індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника;

- готує дезінфікуючі розчини для миття поверхонь після закінчення занять у спеціально відведеному приміщенні;

- слідкує за наявністю антисептичних розчинів біля входів у кожне навчальне приміщення.

Вимоги до шкільного автобуса , який перевозить дітей та працівників до закладу освіти

Водій шкільного автобуса Бандура Б.М..

- проводять дезінфекційні заходи у салоні автобусаперед і після перевезення дітей;

- мають засоби індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук;

- водій проходить щоденний передрейсовий медичний огляд та температурний скринінг. У разі наявності ознак коронавірусної хвороби терміново повідомити чергового адміністратора та не приступаючи до роботи звернутися до сімейного лікаря;

- забезпечити вхід пасажирів до салону автобуса при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски);

- перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння.

 

 

 

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти Кінашівського ліцею

 

 

У разі виявлення дитини з ознаками хвороби:

1. Учитель по телефону інформує чергового адміністратора та сестру медичну.

2. Сестра медична забирає дитину до спеціально відведеного приміщення та повідомляє завідувачу господарства про приміщення, у якому необхідно провести дезінфекцію.У разі потреби, сестра медична викликає швидку медичну допомогу.

3. Старший черговий учитель обмежує вхід до приміщення для тимчасового перебування працівників чи учнів з ознаками коронавірусної хвороби.

4. Діти класу, де навчається учень з ознаками хвороби, припиняють рух по школі.

5. Прибиральник службових приміщень дезінфікує приміщення.

6. Класний керівник інформує батьків про виявлення ознак хвороби у їхньої дитини та проводить інструктаж про необхідність самоізоляції з дітьми, які контактували з дитиною з ознаками коронавірусної хвороби.

7. Діти з класу, у якому виявили учня з симптомами коронавірусної хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не підтверджує COVID-19 – діти повертаються на навчання.

8. Якщо тест підтверджує COVID-19, відповідно до рішення педагогічної ради та наказу керівника для класу, в якому навчається учень з коронавірусною хворобою організовується дистанційне навчання строком на 2 тижні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед працівників

Кінашівського ліцею

 

У разі виявлення ознак коронавірусної хвороби у працівника закладу адміністрація рекомендує працівникові негайно звернутись до сімейного лікаря та відслідковує результати огляду хворого. Якщо тест підтверджує COVID-19, необхідно:

1. З’ясувати коло контактів хворого за останні 14днів.

Скласти Акт про випадок захворювання.Для цього опитати:

· працівника, який захворів;

· усіх інших працівників, які контактували зхворим.

Строк–дві години з моменту, як отримали інформацію про захворювання працівника.

2. Поінформувати працівників, що контактували із хворим, і провести дезінфекцію у закладі.

Дати хворому працівнику список працівників, які зним контактували, щоб він передав список лікуючому лікарю. Так лікар відповідно до Порядку сформує первинний перелік контактних осіб зіслів хворих і передасть його працівникам державних установ МОЗ епідеміологічного профілю для епідеміологічного розслідування.

Строк–одна година з моменту, як отримали інформацію про захворювання працівника.

3. Відправити коло контактів на самоізоляцію.Строк самоізоляції–14 днів.

Працівники, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

Особа, яка перебуває на самоізоляції, має діяти відповідно до пункту 1 Алгоритму уразі появи симптомів захворювання.

4. Запровадити дистанційну роботу для кола контактів.

З’ясувати, чи можуть працівники, що контактували із хворим і мають перебувати в самоізоляції, працювати дистанційно. Підготувати наказ про запровадження такого режиму роботи для працівників, які можуть працювати дистанційно. Працівникам, робота яких неможлива в дистанційному режимі, роз’яснити особливості отримання листка непрацездатності з оплатою у розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, або оформити відсутність в індивідуальному порядку відповідно до Кодексу законів про працю України.

Строк–протягом найближчого робочого дня після повідомлення.

 

 

 

АКТ

Про випадок захворювання

_______ № _____

С.Кінашів

Я, директор ліцею,Гавриш В.В., отримав інформацію про захворювання на інфекцію COVID-19 працівника _________________________________________________________________

ПІБ, посада

Коли та від кого отримав інформацію: ____________________________

Дата, ПІБ, посада

Коли провели тест, який підтверджує захворювання: ________________

Дата

Я опитав працівника із захворюванням, усіх інших працівників та встановив:

КОЛО ПРАЦІВНИКІВ,

з якими контактував працівник із захворюванням за останні 14 днів

ПІБ працівника

Посада

Вжиті заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                             В.Гавриш

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень